YRKESBEVIS.COM

startsida

nyheter

aktuella kurser

information

utbildningsanordnare

kursplaner

om tcyk

för kursledare

kontakt

YRKESBEVIS.COM
YRKESBEVIS.COM
INSTRUKTIONER VID GENOMFÖRANDE AV TCYK´S YRKESBEVISKURSER


När en Yrkesbeviskurs anordnas finns möjligheten att lägga ut den på TCYK:s hemsida. Där skall anges: kursanordnare, kontaktperson, tid, plats och vilken kurs det gäller.


1. Registrering
När kursen eller valideringen avslutats skall alla godkända deltagare registreras på där för avsedd blankett, och sedan skickas till TCYK.
Registrering av deltagare i direktprov skall också registreras på samma blankett.
Kicka här: Registreringsblankett.pdf Rapportering yrkesbevis.xlsx

2. Utfärdande av Yrkesbevis
Den person som genomgått ett yrkesbevisprov och godkänts skall efter uppfyllt praktikkrav sända in den Gröna utbildningsboken för att få uppgifterna kontrollerade. Därefter skriver TCYK ut det yrkesbevis som framgår av den Gröna utbildningsboken.
Yrkesbeviset och den Gröna boken skickas därefter tillbaka till avsändaren.

3. Registreringsavgifter fr o m 2016-04-20 NYHET!
TCYK´s styrelse beslutade vid sammanträde 2016-04-20 att registreringsavgiften är 200:- + moms/deltagare/yrkesbevis och innefattar registreringsavgift och utfärdande av yrkesbevis till TCYK.
Detta innebär att inga nya kostnader tillkommer efter avslutad examinering.

Har Ni några frågor eller funderingar kring yrkesbeviskurserna, ring gärna.

Adress:
TCYK

Holmavägen 10 289 32 Knislinge
Tel. 040 – 756 20
Fax. 044-61268

Kontaktperson:
Göran Andersson
Tel.: 044-61268
Mobil: 070 – 345 87 47
e-post: info@yrkesbevis.com

 
 
YRKESBEVIS.COM